EuPEO VPRAŠALNIK ZA UČENCE


* The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

UVOD

Pred tabo je vprašalnik, ki je del EuPEO projekta (European Observatory of Physical Education (ang.) - Evropski opazovalnik za športno vzgojo), v katerega je vključena tudi Slovenija v sklopu programa Erasmus + sport. Namen projekta je spremljati šolsko športno vzgojo in druge, s šolo povezane športne in gibalne dejavnosti v državah Evropske skupnosti. Tvoja šola je vključena v ta projekt in kot učenca/učenke zadnjega razreda tvoje šole te prosimo, da odgovoriš na vprašanja v nadaljevanju. Nekatera vprašanja se ti bodo morebiti zdela nenavadna za tvojo šolo, saj so postavljena tako, da vključujejo različne pogoje izvajanja športne vzgoje v Evropi. Zato te prosimo, da označiš odgovor, ki najbližje odraža okoliščine na tvoji šoli. Tvoje sodelovanje je izjemnega pomena za uspeh tega projekta in za spodbujanje kakovostne športne vzgoje širom Evrope.

Vsebina: partnerstvo v lokalnem okolju; pogoji za razvoj športne vzgoje (športni objekti, oprema in delovna obremenitev); vtisi o športni vzgoji (kompetence učitelja in učenca); prožnost učnega načrta (za zadnje leto obveznega izobraževanja).