0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

EuPEO VPRAŠALNIK ZA UČENCE

 

UVOD

 

Pred vami je vprašalnik, ki bo del nastajajočega Evropskega opazovalnika za športno vzgojo (EuPEO; v sklopu programa Erasmus + Šport, ID: 590560-EPP-1-2017-1-PT-SPO-SCP), v katerega je vključena tudi Slovenija – prek Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani.

 

Namen projekta je opazovati šolsko športno vzgojo in drugih, s šolo povezanih športnih in gibalnih dejavnosti v vsaki izmed članic Evropskega združenja za šolsko športno vzgojo (EUPEA).

 

Kot člana aktiva za športno vzgojo na vaši šoli vas prosimo, da odgovorite na vprašanja v nadaljevanju. Nekatera vprašanja se vam bodo morebiti zdela nenavadna za vašo šolo, saj so postavljena tako, da vključujejo različne pogoje izvajanja športne vzgoje v Evropi.

 

Prosimo, da označite odgovor, ki najbližje odraža okoliščine na vaši šoli. Vaše sodelovanje je izjemnega pomena za uspeh tega projekta in za spodbujanje kakovostne športne vzgoje širom Evrope.

 

Najlepša hvala!

 


 

Za nadaljnje razumevanje vprašalnika so pomembne naslednje opredelitve pojmov, zato jih pozorno preberite:


• Športna vzgoja – izvajanje z učnimi načrti določenih vsebin obveznih in izbirnih predmetov s področja športne vzgoje ne glede na njegovo različno poimenovanje (šport, športna vzgoja, gibanje…). 


•  Šolski šport – športne interesne dejavnosti in šolska športna tekmovanja. 


• Ekstrakurikularne športne dejavnosti – športne dejavnosti v šoli, ki niso predpisane z učnim načrtom, z izjemo dejavnosti šolskega športa, npr. gibalni odmor, telesno dejaven prihod v šolo ipd. 


• Stalno strokovno spopolnjevanje – različne dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja učiteljev, ki po pridobitvi izobrazbe zagotavljajo učiteljem možnosti za obnavljanje, razširjenje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. Šole ga lahko izvajajo samostojno (predavanja, delavnice) in/ali v sodelovanju z drugimi organizacijami (npr. Zavod RS za šolstvo, Zavod za šport Planica). 

 


* Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.