0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

EuPEO VPRAŠALNIK ZA UČENCE

 

UVOD

 

Pred vami je vprašalnik, ki bo del nastajajočega Evropskega opazovalnika za športno vzgojo (EuPEO; v sklopu programa Erasmus + Šport, ID: 590560-EPP-1-2017-1-PT-SPO-SCP), v katerega je vključena tudi Slovenija – prek Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani.

 

Namen projekta je opazovati šolsko športno vzgojo in drugih, s šolo povezanih športnih in gibalnih dejavnosti v vsaki izmed članic Evropskega združenja za šolsko športno vzgojo (EUPEA).

 

Kot člana aktiva za športno vzgojo na vaši šoli vas prosimo, da odgovorite na vprašanja v nadaljevanju. Nekatera vprašanja se vam bodo morebiti zdela nenavadna za vašo šolo, saj so postavljena tako, da vključujejo različne pogoje izvajanja športne vzgoje v Evropi.

 

Prosimo, da označite odgovor, ki najbližje odraža okoliščine na vaši šoli. Vaše sodelovanje je izjemnega pomena za uspeh tega projekta in za spodbujanje kakovostne športne vzgoje širom Evrope.

 

Najlepša hvala!

 


 

Za nadaljnje razumevanje vprašalnika so pomembne naslednje opredelitve pojmov, zato jih pozorno preberite:


• Športna vzgoja – izvajanje z učnimi načrti določenih vsebin obveznih in izbirnih predmetov s področja športne vzgoje ne glede na njegovo različno poimenovanje (šport, športna vzgoja, gibanje…). 


•  Šolski šport – športne interesne dejavnosti in šolska športna tekmovanja. 


• Ekstrakurikularne športne dejavnosti – športne dejavnosti v šoli, ki niso predpisane z učnim načrtom, z izjemo dejavnosti šolskega športa, npr. gibalni odmor, telesno dejaven prihod v šolo ipd. 


• Stalno strokovno spopolnjevanje – različne dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja učiteljev, ki po pridobitvi izobrazbe zagotavljajo učiteljem možnosti za obnavljanje, razširjenje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi stroke. Šole ga lahko izvajajo samostojno (predavanja, delavnice) in/ali v sodelovanju z drugimi organizacijami (npr. Zavod RS za šolstvo, Zavod za šport Planica). 

 


* Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 


 

Dodatne informacije o politiki varstva osebnih podatkov

Informacije sodelujočim v projektu

Projekt EuPEO spoštuje GDPR - splošno uredbo EU o varstvu podatkov (EU 2016/679).

Uveljavljanje pravic posameznikov

Udeleženci pilotne študije Evropskega opazovalnika za športno vzgojo (EuPEO) lahko uveljavijo pravico do prenosljivosti podatkov, njihovega izbrisa in obveščanja tretjih oseb o popravku ali izbrisu ali omejitvi obdelave, jo zahtevajo imetniki podatkov.

Soglasja sodelujočih

Udeleženci raziskave prejmejo potrebne informacije za pridobitev njihovega soglasja za sodelovanje v projektu. Nacionalni vodja raziskave udeležence obvesti o namenu in ciljih projekta, nacionalnih in mednarodnih odborih in organizacijah, ki so odobrila ali podprla projekt, tveganjih in koristih za udeležence, prostovoljni naravi sodelovanja v pilotni študiji in pričakovanem trajanju le-te, zaupnosti zbiranja podatkov, namenu zbiranja in varstva podatkov, in uporabi pridobljenih podatkov.   

Dokumentacija in registracija

GDPR obvezuje voditi dokumentirano evidenco o vseh dejavnostih obdelave osebnih podatkov. Konzorcij EuPEO je dolžan dokazati skladnost z vsemi zahtevami, ki izhajajo iz uporabe uredbe.